Gedichten (NL)

Een uitgebrede selectie van gedichten.

Wilt u soortgelijke gedichten in boekvorm, ga naar onze contactpagina.

Nieuwste Nederlandstalige gedichten

Volgzaamheid Heer, leer mij met gelatenheid, Uw volmaakte Wil volbrengen, En spoor mij aan tot volgzaamheid, "Water over mij te plengen. Als Opperheer van ...

Mijd alle kronkelpaden Volgzaamheid Heer, leer mij met gelatenheid, Uw volmaakte Wil volbrengen, En spoor mij aan tot volgzaamheid, "Water over mij te plengen. Als O...

Gods Geest verleend Wijsheid Mijd alle kronkelpaden Als de slang het Woord aanvecht, Legt hij mijn trouw niet aan banden, Het is de Geest die het uitlegt, En vooral innerli...

Alle gedichten A - Z

Zoeken naar

Algemeen