Mijd alle kronkelpaden

Volgzaamheid

Heer, leer mij met gelatenheid,
Uw volmaakte Wil volbrengen,
En spoor mij aan tot volgzaamheid,
“Water” over mij te plengen.

Als Opperheer van Het Heelal,
Heeft God in Zijn gerechtigheid,
Volken en tongen zonder tal,
geplaatst onder Uw vredig beleid.

Daar U Gods Beeld waar hebt gemaakt,
Is U alle macht gegeven,
Omdat de dood U heeft geraakt,
Verleent U mij het Eeuwig Leven.

Yvette Jack-Duncan
Als de slang het Woord aanvecht,
Legt hij mijn trouw niet aan banden,
Het is de Geest die het uitlegt,
En vooral innerlijk doet branden.

Heer, daar de tijd zo snel verloopt,
Mijd ik alle kronkelpaden,
Om te volharden in de Hoop,
Richt ik mij op Uw Genade.

En omdat ik weet dat Het Geloof,
Door onkruid weinig wortel schiet,
Dan houdt mijn ziel zich toch niet doof,
Voor Hem, die deze Gaven aanbiedt.

Yvette Jack-Duncan

Zoeken naar

Algemeen