VolgzaamheidHeer, leer mij met gelatenheid,
Uw volmaakte Wil volbrengen,
En spoor mij aan tot volgzaamheid,
“Water” over mij te plengen.

Als Opperheer van Het Heelal,
Heeft God in Zijn gerechtigheid,
Volken en tongen zonder tal,
geplaatst onder Uw vredig beleid.

Daar U Gods Beeld waar hebt gemaakt,
Is U alle macht gegeven,
Omdat de dood U heeft geraakt,
Verleent U mij het Eeuwig Leven.

Yvette Jack-Duncan

Zoeken naar

Algemeen