Gods Hart is nooit op slot

Altijd ontgrendeld, nooit op slot,
Is Uw hart voor alle mensen,
Mijn lot werd Uw persoonlijk lot,
Naar Gods eigen Wil en Wensen.

Wat “Het Boek” over U zegt,
Heb ik menigmaal gelezen,
Dank U Heer, dat U Genade legt,
In mijn ziel om U te vrezen.

Yvette Jack-Duncan

Zoeken naar

Algemeen