Gods Geest verleend Wijsheid

Mijd alle kronkelpaden


Als de slang het Woord aanvecht,
Legt hij mijn trouw niet aan banden,
Het is de Geest die het uitlegt,
En vooral innerlijk doet branden.

Heer, daar de tijd zo snel verloopt,
Mijd ik alle kronkelpaden,
Om te volharden in de Hoop,
Richt ik mij op Uw Genade.

En omdat ik weet dat Het Geloof,
Door onkruid weinig wortel schiet,
Dan houdt mijn ziel zich toch niet doof,
Voor Hem, die deze Gaven aanbiedt.

Yvette Jack-Duncan
Gods tegenwoordigheid alleen,
Schenkt zielenrust en zekerheid,
En daar de Geest wijsheid verleen,
Leren wij ware dienstbaarheid.

Dank U Heer, dat wij “ het Boek”,
Overdenken ,om te vinden,
Hoe U ons Geestelijk bezoekt,
Om ons aan elkaar te binden.

Yvette Jack-Duncan

Zoeken naar

Algemeen