Gods Zegel dragen

Gods Geest verleend Wijsheid

Gods tegenwoordigheid alleen,
Schenkt zielenrust en zekerheid,
En daar de Geest wijsheid verleen,
Leren wij ware dienstbaarheid.

Dank U Heer, dat wij “ het Boek”,
Overdenken ,om te vinden,
Hoe U ons Geestelijk bezoekt,
Om ons aan elkaar te binden.

Yvette Jack-Duncan Mijn Heer, ik wil dagelijks streven,
Om alles wat Uw ziel mishaagt,
Te verbannen uit mijn leven,
Omdat ik Uw Zegel reeds draag.

U bent de Schild om mij heen,
Goedheid en trouw omringen mij,
Vrede en rust van U alleen,
Houden mij eeuwig aan Uw Zij.

Yvette Jack-Duncan

Zoeken naar

Algemeen