Gods genadeGod, leer mij toch opnieuw beseffen
Dat er genade is en kracht.

Om Uw regels te verheffen
en te doen wat Gij verwacht.

Leer mij bij elke voorbereiding
Openhartig stil te tstaan.

En te bidden om Uw leiding
na te leven, bij het gaan.

Help mij rekening te houden
Met Uw liefde in 't beleid.

Dat zeer zeker zal stand houden
Tot in alle eeuwigheid.

Leer mij elke spoor van onrust
Uit mijn geest en hart te weren.

Dan wil ik streven zeer bewust
Met U mijn Heiland te verkeren.

Heer leer mij ook Uw naam te prijzen
Door trouw te doen wat Gij mj vraagt.

Wil mij daarbij de weg steeds wijzen
Dan weet ik dat mijn leven slaagt.

Zoeken naar

Algemeen