God is liefde

De mensheid was geheel verloren
dientengevolge werd geboren
Jezus Koning van het heelal
en God met ons, in ene stal.

Waarom in Bethlehem, juist hier,
vraag het mijn heer, de herbegier!
de profetie moest zijn vervuld,
in't kindje in doeken omhuld.

Zijn ouders hadden anders verwacht,
maar uit hun mond kwam er geen klacht,
want God de Vader laat wel toe,
wat Hij wil en het geeft niet hoe.

Ik heb wel veel mogen leren.
over hoe God kan verkeren.
hoe Hij zich kan openbaren
en Zijn liefde wil verklaren.

HEER, geef dat wij U beminnen,
met verstand, hart, ziel en zinnen,
en iedere dag van het jaar,
het goede wensen voor elkaar.Zoeken naar

Algemeen