God is GoedHeer Gij zijd de eeuwige Vader
En Uw naam is wonderbaar,
Want Gij trekt mij altijd nader
Dag en nacht van jaar tot jaar.

Op Uw liefde blijf ik bouwen,
Daar de hulp die Gij al gaf,
Mij aanzette tot vertrouwen,
Op uw stok en herderstaf.

Gij hebt dagelijks mijn noden
Nederig voor u uitgestort,
Aan de Vader aangeboden,
En ik kwam nooit iets te kort.

Kwam de vijand mij belagen,
Gij weerstond hem in de strijd,
Daarom zal ik steeds gewagen,
Van uw goedertierenheid.

Yvette JackZoeken naar

Algemeen