Gods Woord in ons leven

Gods Woord mij gegeven
Alleen bij het kruis zal ik bewust zijn,
Dat al mijn noden groot en klein
Reeds zijn gegeven door de pijn
Van Uw lijdensweg en dood.

Leer mij gehoorzaam te leven,
Tevreden en met veel geduld
Dan zal Uw Woord aan mij gegeven
Op Uw tijd worden vervuld.

Wil mijn hart en ziel opvoeren,
Door Uw gegeven profetie
Mijn hart zal zich vast ontroeren
Wanneer ik de vervulling zie.

Leer mij trouw de nadruk leggen,
Op datgene wat Gij vraagt
En het zodanig zeggen
Dat het U altijd behaagt.
Heer, geef dat het geloof in U altijd
Nimmer de omstandigheden
Mijn levenshouding draagt en leidt
Ook wanneer het wordt omstreden.

Houdt mijn motief altijd zuiver,
Overal waar ik mag treden
En geef dat ik oprecht huiver
Als het Heilige wordt vertreden.

Zoeken naar

Algemeen