Gods Woord boeit mijDe Geest maakt dat Gods Woord mij boeit
Dit houdt mij geestelijk onvermoeid
En als ik door de Schrift heen kijk
Dan zie ik Jezus Koninkrijk.

Het is Gods bedoeling geweest
Zijn kerk te leiden door Zijn Geest
En als wij Jezus Naam belijden
Zal de Waarheid ons bevrijden

De Geest geeft kennis, wijsheid, raad
En inzicht dat het Woord nooit schaadt.

Zoeken naar

Algemeen