God redt Zijn volkZacheus was een tollenaar
Tamelijk kort van stuk.
Het Woord kende hij, dat is waar
Maar maakte zich niet erg druk

Zijn levenshouding was wel fout
De Heiland wist hiervan
Maar zijn toekomst liet Hem niet koud
De Heer hield veel van deze man

Het afpersen vond, Zach, heel gewoon
Hij hield tocht wel van geld
Zijn kansen zag hij dagelijks schoon
Werd zijn ziel nooit gekweld?

De Heiland zag hem in een boom,
Daar stond hij uit te kijken,
De Heiland sprak hem aan en zonder schroom
Liet Zach zijn vreugde blijken.

Zacheus greep de kans gauw aan
Gods wegen recht te zetten.
De Geest spoorde hem nu voortaan
Op zijn stappen te letten.

Gebed:

Heer, dank U voor het voorbeeld
Van deze tollenaar.
Ik smeek U dat Gij mijn ziel heelt
Van elk verkeerd gebaar.

Zoeken naar

Algemeen