Heer Gij zijt de Herder

Heer help mij

Mijn hart is aan vernieuwing toe,
Vader ik wil, maar ik weet niet hoe.
Laat Uw Heilige Geest steeds fluist''ren
help mij aandachtig te luist'ren.

Maak mij bewust Heer van mijn roeping,
dan help ik and'ren in verzoeking.
en samen zullen wij dan leren,
daadwerkelijk tot U te keren.

Mijn God, ik weet dat U verlangt,
dat heel mijn wezen aan U hangt,
Hier ben ik Heer, wees mij genadig,
als ik roep, antwoord gestadig.

Heer Gij zijt de herder tot het eind der tijden
Die ons als Uw kudde kostelijk zal weiden.
Door Uw genade zijn wij het volk dat leeft,
En dat Gij met Uw vrede dagelijks omgeeft.

Uw goedheid en trouw zijn de zegeningen
Die de mensheid dag en nacht met liefde blijft omringen.
Uw zorgzaamheid spant wereld en heelal
En Gij zijt onze koning die eens komen zal.

Dank U voor genade gegeven aan geslachten
Die door de eeuwen heen op U hebben willen wachten.
Ik bid U, hou ons waakzaam tot aan het stervensuur,
Doe ons in U inslapen voor slechts een korte duur.

Zoeken naar

Algemeen