Heer blijf dicht bij mijHeer blijf dicht bij mij
Houdt U mijn hand.
Heer blijf aan mijn zij
Op weg naar het Vaderland

‘k Kan het zelf niet Heer
Want als U mij niet leidt
Struikel ik telkens weer
Op mijn reis naar de eeuwigheid

Maar U hebt gezegd,
Komt allen tot Mij
En als wij op uw woord blijven bouwen
Zullen wij zeer zeker Uw aangezicht aanschouwen.Wees ook mijn gezin nabij Heer
En help ook te beseffen
Dat U spoedig wederkeert
Om ons te redden uit deze wereld van zorg en pijn..

O Lieve Jezus, Vaders eniggeboren Zoon
‘k Wil U eeuwig danken voor Uw Woord
Dat ik dan altijd mag juichen
Ja eeuwig juichen voor Uw Troon.

Zoeken naar

Algemeen