Heer help mijMijn hart is aan vernieuwing toe,
Vader ik wil, maar ik weet niet hoe.
Laat Uw Heilige Geest steeds fluist''ren
help mij aandachtig te luist'ren.

Maak mij bewust Heer van mijn roeping,
dan help ik and'ren in verzoeking.
en samen zullen wij dan leren,
daadwerkelijk tot U te keren.

Mijn God, ik weet dat U verlangt,
dat heel mijn wezen aan U hangt,
Hier ben ik Heer, wees mij genadig,
als ik roep, antwoord gestadig.

Zoeken naar

Algemeen