De Profetie van de Heer

Er is nogal veel gaande
Naar de Profetie van de Heer
Maar zijn kudde houdt zich staande
Want zij geloven in Zijn leer.

De wortel die Gods kudde draagt
Kan geen sterveling uitroeien
Daar de wortel die hen draagt
Ze doen bloesemen en bloeien.

Wanneer de christen geestelijk zinkt
En Gods Woord blijft bijstellen
Maakt hij persoonlijk dat hij drinkt
Van de straf die hem zal kwellen.

De wijze maagd vraagt, zoekt en vindt
De waarheid die haar redt
De dwaze zoekt, klopt, vraagt en vindt
En raakt dieper ontzet.

Wij danken God, omdat zijn Woord
Nog door zeer velen wordt gehoord
En dat het hart dat bidt en smeekt,
Zal horen wat de Geest inspreekt.

Zoeken naar

Algemeen