Gevormd naar Zijn BeeldAls Gever van het Eeuwig Leven
Is Hem alle macht gegeven
En Hij heeft mij begenadigd
Door Zijn Bloed leef ik verzadigd
Zo wil ik dan van Hem getuigen
Voor Zijn Naam gelovig buigen.Met water uit het Heilsfontein
Dat mij wast, geheel en rein
Blijft mijn Heiland mij verlichten
Om het kwade te doen zwichten,
Opdat ik op de smalle baan
Vol vertrouwen zou voortgaan.

De Trooster helpt, naar Gods wens
Te zijn als een herboren mens
Zo wil ik voor Zijn aanwezigheid staan
Op het Fundament van het voortbestaan
En eens zal ik dan onverdeeld
Gevormd zijn naar Christus’ beeld.

Yvette Jack- Duncan

Zoeken naar

Algemeen