Genade op genadeAls Gods Woord mij niet verteerd
Raakt het geestelijke, verleerd
Gods zegen wil ik wel verwachten
Al leeft Hij niet in mijn gedachten.

Ik vind geen vrede in het verbond
Want mijn houding is ongegrond
Waarom wil ik mij afzonderen
Om verzinsels te bewonderen.

De Geest raakt zeker niet verbolgen
Maar zal mijn dwaze gang nooit volgen
Hij slaat mij voortdurend gade
En schenkt genade op genade.

Mijn hart mag de Heer niet bedroeven
Want Hij laat Zich niet beproeven
Daarom keer ik graag terug
Naar mijn Verlosser en liefst, vlug.

De Geest is machtig in Zijn werk
Elk, ware lid van Christus kerk
Leidt Hij, behoedzaam naar de Bron
Die de verleider overwon.

Yvette Jack

Zoeken naar

Algemeen