Zoek de Heer een leef

Waarom moet de mens God zoeken?

Om eeuwig te kunnen leven in Zijn koninkrijk.

Ja. Maar waar is God te vinden? De Heer Jezus geeft het antwoord in het Johannes evangelie, hoofdstuk 4 vers 23.

Maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders;.

God zoekt naar mensen die een hart tot hart gesprek met Hem willen voeren. Dat is heel goed mogelijk voor de mens, want God zelf voorziet in alle middelen om Hem te kunnen zoeken. Uw gewilligheid om te geloven in God, in wat Hij zegt en de bereidheid om te buigen voor Gods wil, maken het mogelijk.

Maar, uit uzelf kunt u het niet. De enige weg om de Vader te zoeken, en te vinden, is door de enige Middelaar, Jezus Christus.

De Heer Jezus zegt het heel duidelijk en het is letterlijk bedoeld:
Lees Johannes 14 vers 6

Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Eerder is gezegd dat God voorziet in alle middelen om Hem te kunnen zoeken en vinden. Wij hebben gezien wat Jezus zei in Johannes 14 vers 6. Ook hebben wij de Geest des Heren tot onze beschikking.

De apostel Paulus zegt: in Romeinen 8 verzen 26 en 27,
En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.

Moge de goede Heer God, ons een nederig en kinderlijk hart geven bij het zoeken naar Hem, dit bidden wij in Jezus naam.

Amen
Yvette Jack

Zoeken naar

Algemeen