Uitzien naar een toekomst met Christus

De vraag die Petrus stelt is belangrijk ook voor een ieder van ons. Hoe bent u als gelovige? Hoe moet een Christen zijn? Misschien is dat geen populaire vraag vooral in de westerse wereld, waar de veel te grote nadruk op het individu een ernstige bedreiging betekent voor de identiteit van de geloofsgemeenschap.

Een gelovige kan nooit beweren dat het uitsluitend een persoonlijke zaak is wie hij is. We maken allemaal deel uit van een volk in de eindtijd.

Geleid door de Geest van God en geworteld in Gods geopenbaard en geïnspireerd Woord. We hebben de keuze gemaakt ons bij Gods volk aan te sluiten - een uniek volk. Daarom is het terecht, ja zelfs onvermijdelijk dat we aan onszelf de vraag stellen: “Wat voor mensen moeten we zijn?”

In het boek van Petrus lezen we het volgende: “

10.Maar de grote dag van de Here komt net zo onverwacht als een dief. Dan zal de hemel met een vreselijk lawaai vergaan; de elementen zullen door vuur worden verteerd en de aarde zal, met alles wat erop gebeurt, bloot komen te liggen.

11.Als u eraan denkt dat alles verteerd zal worden, hoe heilig en zuiver moet u dan wel leven!

12.U moet vol verwachting naar die dag toeleven en eraan meewerken dat hij gauw komt. Op die dag zal de hemel door vuur verteerd worden en zullen de elementen door de vlammen smelten.

13.Maar waar wij eigenlijk naar uitkijken, dat zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die God beloofd heeft. Daar zal alles goed en rechtvaardig zijn.

(2 Petrus 3: 10 t/m 13)

Zoeken naar

Algemeen