De Zaaier

Met wat voor grond loop ik rond!

In het evangelie van Matteus hoofdstuk 13 zit de Heer Jezus bij de zee en een zee van mensen stroomden toe om naar de Rabbi te luisteren.

De Heer stapte in een boot om vanuit de boot de massa toe te spreken.

De Heer houdt de massa maar liefs 4 parabels voor en zijn discipelen 3.
Wij kennen de parabels,mogelijk uit het hoofd. De Heer vertelt over een zaaier. En daar de Heer de harten ziet en kent van de massa, verdeel Hij vers 1 t/m 9 in 4 categorieën; in 4 klasse van mensen.

Mensen die woorden van de Heer horen en zeggen: Wij verstaan Hem niet. Moge de Heilige Geest ons helpen om te willen verstaan.
B. De steenachtige harten. Het woord wordt met een blijde, Amen,
bevestigd, maar thuis wordt er niet over gemediteerd, er wordt niet gebeden voor standvastigheid en volharding. En wordt verder niet gebeden om de gaven van de Heilige Geest. Zie Jesaja 11:2. Heer, leer ons onze harten kennen.

C Zij die ondergaan aan zichzelf.
Zij verlaten God niet, nee, maar zij dienen twee heren.
En onopgemerkt, geleidelijk aan, neemt de wereldse heer het roer in
handen. Zij zijn onvruchtbaar, zegt de Heer Jezus.

D. De vruchtbaren die door Gods genade een geestelijke levenshouding
ten overstaan van God en mens ontwikkelen, die dankbaar blijven
voor hun uitverkiezing, die bidden en smeken om aan de Wijnstok
geënt te blijven.

Heilige Geest, dank u wel dat Gij voor ons pleit door onuitsprekelijke verzuchtingen.
Help de gelovigen over de gehele wereld om trouw te zijn aan Gods liefde,
Bid ik in Jezus naam

Amen

Zoeken naar

Algemeen