Gaat uit

In Openbaring hoofdstuk 18, ziet de Apostel Johannes het vreselijke einde van degene die mee hebben gelopen met de vader der leugen.

Tijdens Zijn openbaar leven, heeft de Heer meer dan eens aangegeven wat Zijn missie was. Wij lezen o.a. in Johannes 3:17
“ God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.”

Nu de Heer verheerlijkt op de troon zit met Zijn Vader, laat Hij ons, door het geloof, ervaren,dat Hij voortdurend met ons bezig is. Een dringende oproep klinkt van de Verlosser: Gaat uit van haar mijn volk,opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.

Als wij Babylon de rug hebben toegekeerd zijn wij er nog niet. Kijk maar naar het voorbeeld van onze broeders en zusters in Egypte en na de uittocht. U kent de Geschiedenis.

Wij, de gelovigen zitten in de zelfde fase als Israël in de woestijn. Zolang wij ademen op deze aarde, zolang wij pelgrims zijn, is de hevigste, de felste strijd tegen onszelf, ons ikzucht, de onvolmaaktheid in ons karakter.

Wij zijn niet in staat deze strijd alleen te strijden. Daarom heeft God Zijn Zoon aan ons gegeven, als o.a. Onze Verlosser en die zegt: Gaat uit van haar,”en “komt allen tot Mij.”…Laat ons tot Jezus gaan met een nederig hart en Hem de heerschappij geven over onze wil.

Dan zal Hij ons redden, uit Babylon.

Hij doet het.

Dank U Here.

Amen

Zoeken naar

Algemeen