Laat Gods Geest je leiden

Het evangelie van Johannes hoofdstuk 21:25 eindigt met deze woorden:”er zijn echter nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft, indien deze één voor één beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven werden, niet kunnen bevatten.

Ik geloof het, en ik weet zeker dat het waar is.

De Heer heeft, tijdens Zijn missie, onreine geesten moeten uitdrijven. Een zekere bezetene had zelfs een legioen in zich. Voor Christus tijd had koning Saul, de eerste koning van Israël, daar ook last van.

1 Samuel 16:14, . Bij koning Saul was dat het gevolg van ongehoorzaamheid. Als u uw bijbel raadpleegt, lezen wij in 1 Samuel 15:1-35. Ik wil uw aandacht echter vestigen op vers 23:

“Weerspannigheid is even erg als toverij, en eigenzinnigheid is even slecht als afgodendienst. U hebt de opdracht van de HEER verworpen; daarom verwerpt hij u als koning”

Als de onreine geest zich inwerkt in onze geest, is het denkvermogen van de mens niet meer hetzelfde, hij is zichzelf niet meer. Medicijnen helpen hierbij niet, wel de aanraking door de Heilige Geest.

Door onze woorden en daden ook onze levenshouding, zal men zeker kunnen uitmaken wie over ons heerst. Wij blijven voor elkaar bidden dat het de Heer Jezus is.
Hij is onze Verlosser die het geknakte riet niet zal afbreken en de kwijnende vlaspit zal Hij niet uitdoven.

Onze gebed moet dan zijn:

Vader, dank U dat Gij ons bemint,
Dank U voor de Heer Jezus, Uw Zoon, onze Verlosser,
Dank U voor de Heilige Geest.

Amen

Zoeken naar

Algemeen