De Wijze en Dwaze Maagden

Matteus 25: 1-13

De maagden bestaan niet uit twee gescheiden groepen. Bijvoorbeeld: de leden van de rotskerk zijn uitsluitend wijze maagden en die van de dalkerk dwaze maagden.

Zij loven, danken, communiceren enz. samen. Zij leren ook nog van elkaar en ze hebben enkele dingen gemeen met elkaar. Zij zijn allemaal in beweging naar de Bruidegom toe.

Wemogen ons niet vergissen in de maagden; zij trokken allemaal uit, richting eeuwig leven. Maar zij vallen stuk voor stuk in slaap, want de Bruidegom liet op zich wachten. Mat. 25:5. En wat dan nog. Heeft Jezus niet gezegd: “Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur?”

Blijf wakker, en bid. Als de roep uitgaat (in de nacht, als niemand het verwacht) “De Bruidegom, zie, gaat uit Hem tegemoet,”wij zien duidelijk twee groepen ontstaan, n.l. de wijzen met brandende lampen en de dwazen die zich haasten om olie te gaan kopen.

Deze vraag zou kunnen opkomen in ons hart; waarom hebben de wijze maagden het verzoek van de dwaze maagden niet ingewilligd?

In het verhaal zijn alle maagden in een periode van “GEEN WEG TERUG”

Wie onrecht doet en vuil is, het zij zo en wie rechtvaardig en heilig bevonden wordt, het zij ook zo.

Wij lezen deze tekst volledig in Openbaring 22:11.

Op pinksterdag hebben de tongen van vuur zich neergezet op de aanwezigen, ruim 120 zielen Handelingen 1:15. Zij waren allen samen bijeen. De Geest nu, die op de Heer rustte bij de doop en Hem kracht gaf om zijn missie te volbrengen en te overwinnen, diezelfde geest rustte op de gezegende groep.

Moge de goede God ons helpen de weg der volle waarheid te bewandelen en te streven naar een zaligmakend geloof door de invloed van de Heilige Geest.

AMENZoeken naar

Algemeen