Jezus laatste maaltijd

In de laatste avond voordat Hij stierf, had Jezus een speciale maaltijd met Zijn discipelen. Omdat het een bijzondere maaltijd was, had een ieder zijn beste kleed aan. Omdat de mensen in die tijd sandalen droegen, waren dus hun voeten vuil als ze gingen zitten om te eten. In veel gevallen huurde iemand bij speciale maaltijden dus een dienstknecht in om de voeten van de mensen te wassen voordat ze aten. Maar er waren deze avond geen dienstknechten.

De discipelen hadden niet geluisterd toen Jezus hen gezegd had dat Hij dood zou gaan. Ze wilden Hij Zichzelf als koning van hun land aanstelde. Ze zaten en maakten ruzie over wie de belangrijkste baan zou hebben in Jezus’ koninkrijk.

Jezus moest ervoor zorgen dat ze stopten om aan zichzelf te denken en naar Hem luisterden. Hij stond op en wikkelde een handdoek om Zijn middel. Toen pakte Hij een grote kom water op en begon de voeten van de discipelen te wassen. Ze stopten met praten en staarden. Ze wilden dat Jezus hun koning werd, maar Hij gedroeg zich als een dienstknecht!

Toen Jezus klaar was, zaten ze stil en luisterden naar Hem. ‘Begrijpen jullie wat Ik vanavond heb gedaan?, ’ vroeg Hij. ‘De belangrijkste mensen in Mijn koninkrijk zijn zij die elkaar dienen, zij die voor elkaar zorgen.’

Toen pakte Jezus een brood op en brak er stukken van af voor hen. ‘Dit brood is als Mijn lichaam wat Ik voor jullie opgeef. Wanneer jullie dit eten, denk dan aan wat Ik voor jullie heb gedaan.’ Daarna pakte Jezus een beker druivensap op. ‘Dit sap is als Mijn bloed, dat uit Mij zal komen voor jullie. Wanneer jullie dit drinken, denk dan aan Mij.’

Sinds die avond hebben christenen deze speciale maaltijd herhaald om te herinneren aan wat Jezus gezegd had en wat Hij voor ons heeft gedaan toen Hij aan het kruis stierf. We doen de voetwassing na die Jezus met Zijn discipelen had gehouden. Het herinnert ons dat we voor elkaar moeten zorgen en van elkaar moeten houden zoals Jezus van een ieder van ons houdt. En wanneer we het brood en sap met elkaar delen, dan denken we aan dat Jezus beloofd heeft om spoedig terug te komen. De Bijbel zegt: ‘Elke keer dat je dit brood eet en uit deze beker drinkt, vertellen we anderen over de dood van de Here God totdat Hij komt.’ (1 Corinthiërs 11:26)

Samenvatting

We vieren samen het Heilig Avondmaal om eraan te denken wat Jezus gezegd heeft en wat Hij aan het kruis voor ons gedaan heeft. De voetwassing herinnert ons er aan dat we voor elkaar moeten zorgen zoals Jezus dat deed.

Zoeken naar

Algemeen