Doop

Vind je het lekker om zonnebloempitten te eten? Ik wel. Ik vind het lekker om die zaden te eten die nog in hun omhulsel zitten. Ze zijn zo klein dat ik er een tussen mijn tanden kan zetten en kan bijten. Krak! Het omhulsel barst in tweeën en het zaadje komt tevoorschijn. Lekker!

Ooit wilde ik in de zomer zelf een zonnebloem kweken en de zaadjes er zelf uit oogsten. Dus stopte ik de zaadjes in de grond bij de omheining, goot er water over en wachtte ik af. Het duurde niet al te lang voordat er kleine groene plantjes omhoog schoten. Ik gaf ze water en elke dag groeiden ze een beetje.

Toen ik mijn zaadjes plantte, dacht ik dat de zonnebloem een korte plant was met een grote bloem. Wat had ik het mis! Mijn zonnebloemplanten bleven groeien tot ze groter dan mij waren, zelfs hoger dan de omheining. En de bloemen die bovenop de planten bloeiden waren niet zo maar groot. Ze waren groter dan de grootste borden in onze keuken!

De doop is net als het planten van een klein zaadje. Als wij willen groeien en aardige, mooie mensen willen worden zoals Jezus is, dan moeten we geplant of begraven worden zoals de zaadjes. Maar wanneer we gedoopt worden, worden we niet begraven in aarde. We worden begraven in water.

Wij geloven in gedoopt worden zoals Jezus ook gedoopt werd: we dalen af in het water en komen er weer uit. Wanneer we helemaal onder water zijn, sterft de persoon die wij waren. Wanneer we uit het water overeind komen, is dat net alsof we weer levend worden. En net als de zonnebloemzaadjes, wanneer ze ontspruiten, zijn wij anders. Al de dingen die we verkeerd gedaan hadden, onze zonden, zijn vergeven. Nu zijn we klaar om elke dag te groeien en meer zoals Jezus te worden.

Wanneer we ervoor kiezen om gedoopt te worden, dan zeggen wij aan iedereen dat we geloven dat Jezus stierf voor ons, weer levend werd en dat Hij van plan is om ons op een dag naar de hemel mee te nemen. Wanneer je gedoopt wordt, dan zeg je aan iedereen dat je de Bijbel bestudeerd hebt en erin gelooft. Daarom krijgen de meeste van ons eerst Bijbelstudie, zodat we echt weten wat de Bijbel leert.

Een van de dingen die de Bijbel ons leert, is dat we gedoopt moeten worden. Toen mensen volgelingen van Jezus wilden worden, zei Petrus hen: ‘Heb berouw en laat je dopen, een ieder van jullie, in de naam van Jezus Christus tot vergeving van jullie zonden. En jullie zullen de gave van de Heilige Geest ontvangen.’ (Handelingen 2:38)

Dat is een gave die jij ook zal krijgen wanneer je gedoopt bent. De Heilige Geest zal je helpen om de Bijbel te begrijpen. Hij zal je helpen om je ouders te gehoorzamen. Hij zal je helpen om te groeien zoals de zonnebloem groeide: elke dag groter en nog groter, mooier en nog mooier, meer en meer zoals Jezus.

Samenvatting

De Bijbel leert ons dat we ons moeten laten dopen om de wereld te laten zien dat we Jezus kiezen als onze Redder en dat we willen groeien om meer als Hem te zijn.

Zoeken naar

Algemeen