De laatsten die over zijn

Heb je ooit busje-trap gespeeld? Het lijkt een beetje op verstoppertje en een beetje op vlag veroveren. Een persoon doet zijn ogen dicht en telt terwijl de rest zich gaat verstoppen. De persoon die hem is, moet proberen iedereen te vinden zonder dat iemand tegen het blikje trapt. Als degene die hem is jou ziet, moet je heel hard naar het blikje rennen om ertegenaan te schoppen voordat de andere daar is. Als de ander eerst bij het blikje is, ben je af. Maar als jij tegen het blikje schopt voordat de ander er is, win jij.

Op een dag speelden we busje-trap en mijn broer was “hem.” Hij was snel, te snel voor de meeste van ons, dus iedereen werd gepakt. Uiteindelijk waren mijn neef Hoss en ik alleen over.

“Laten we iets proberen,” fluisterde ik. “Jij gaat aan deze kant langs het huis en ik ga langs de andere kant. We zwaaien allebei met onze handen om de hoek. Als hij naar jou toe rent, kom ik achter hem aan en schop tegen het blikje. Als hij naar mij toe komt, doe jij het.”

We slopen allebei naar onze hoeken en zwaaiden. Toen mijn broer naar de plek waar Hoss stond toe rende, rende ik zo hard ik kon en schopte tegen het blikje. Ik was de laatste die over was, dus ik won!

Jezus beloofde om terug te komen naar de aarde om Zijn mensen mee te nemen naar de hemel. Maar Hij zei ook dat de aarde een heel slechte plek zou worden vlak voordat Hij terug zou komen.

Tijdens de eindtijd—de tijd vlak voordat Jezus komt—zullen de meeste mensen God vergeten en doen waar ze zin in hebben, ook al is het slecht en egoïstisch.

De laatste mensen die over zijn, die nog van Jezus houden, die nog steeds Zijn geboden houden en Hem trouw volgen, zullen een speciale taak hebben. Zij zullen de wereld moeten vertellen dat Jezus terug komt. Zij zullen de anderen in de wereld vertellen dat de dag van de Heer—de dag dat Jezus terugkeert—er aan komt.

Dit zal hun waarschuwing zijn: “De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelen zullen met veel lawaai verdwijnen. Alles zal door vuur verwoest worden en de aarde en alles wat daarop is zal verbranden” (2 Petrus 3:10).

De laatsten die over zijn—het overblijfsel—zullen meer doen dan alleen mensen waarschuwen. Ze zullen mensen blijven vertellen hoeveel Jezus van hen houdt. En ook al gebeuren er slechte dingen, ze zullen Jezus trouw blijven volgen. Zou jij een van de mensen willen zijn die overblijft om de mensen te vertellen dat Jezus er aan komt? Als je Hem elke dag blijft volgen kun jij dat zijn.

Samenvatting

Het overblijfsel, de laatsten die op aarde zijn, die van Jezus houden en Hem volgen, hebben een speciaal werk te doen in de laatste dagen.

Zoeken naar

Algemeen