Geloven in Zijn Naam

Medepelgrims,

Mozes die tot de bergtop klom, het tabernakel van de Heer, met de wolk en vuurkolom, zien wij tegenwoordig niet meer.

De Vader gaf een Naam om in te geloven en de Geest neergedaald van boven; de Naam die de verlossing draagt en de Geest die de kudde schraagt, en blijvend in de kudde woont.

Wereldwijd ervaren de ware volgelingen van de Heer Jezus, dat zij door de Waarheid, die zij vast geloven, worden verlost, vrijgemaakt van hun ongerechtigheden. Zo worden wij voorbereid op het leven der eeuwigheid.

Onze hemelse Vader heeft naar Zijn rechtvaardig beleid en grenzeloze barmhartigheid, alle hulpmiddelen aangeboden en de Weg zodanig aangelegd, dat het mogelijk is, de Weg, vrijwillig te bewandelen. God zal de mens nooit dwingen, wel liefdevol aandringen de drager van die Naam te zoeken, nu er nog tijd is, want Hij laat zich vinden. Wij hebben het over de Zoon van God, onze Heer en Verlosser Jezus Christus.
Waarom is het van levensbelang in Jezus Naam te geloven? De Heer Jezus geeft het antwoord op deze vraag in Johannes hoofdstuk 3 vers 1 t/m 21. Het is werkelijk de moeite waard dit verslag enkele malen te bemediteren vooral de verzen 16 t/m18.

Dit is geen parabel maar de werkelijkheid. Wij moeten het serieus nemen en geloven.

Wij willen deel hebben aan de eerste opstanding en opgenomen worden. Die mogelijkheid ligt open. Het is geloven en aanvaarden, absoluut uitdragen, anders is het geen daadwerkelijk geloof.

Wij zijn op weg naar het Vaderhuis
Iedereen met zijn houtenkruis
Onze schouders zijn soms moe
Maar wij gaan naar de rustplaats toe
Wanneer wij de Geest niet beperken,
Zal Hij ons dagelijks versterken.

Gebed:

Vader, geef dat wij aan Jezus hand,
Samen met bloed- en aanverwant,
Aankomen in het Vaderland.

Uw Geest willen wij waarderen,
Openstaan om meer te leren
En ons laten corrigeren.

Geef dat wij oprecht bezinnen
De Naam van Jezus te beminnen
De dag met Hem te beginnen
Om in Hem te overwinnen.

Maak ons oprecht gehoorzaam,
Dagelijks zeer volgzaam
Zuiver ons van elke blaam
En in het dienen zeer bekwaam,
Bidden wij U, in Jezus Naam.

AMENZoeken naar

Algemeen