Wij staan niet boven de Heer

Medepelgrims,

Wanneer wij nauwlettend het openbare leven van onze lieve Heer, binnen de geloofsgemeenschap, gadeslaan, zien wij dat Hij het niet gemakkelijk heeft gehad.

Met deze werkelijkheid voor ogen, luisteren wij intens naar de woorden door de Heer gesproken in het evangelie van Matteüs hoofdstuk 10 vers 24, namelijk: “ Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. “

Als ware volgelingen van de Heer zijn wij zeker op de hoogte van Zijn openbare leven tot en met Zijn dood en begrafenis.

Dientengevolge weten wij wat wij, min of meer, moeten verwachten binnen de tegenwoordige geloofsgemeenschap.

Onbegrip, ergernis, schijnheiligheid, waren aan de orde van de dag. Het, was, is, en zal zo zijn, zolang er ware gelovigen zijn op aarde, die geen enkele reden zien om de Wijn aan te lengen.

Vastberadenheid in de Waarheid veroorzaakt soms mentale geweld. Wij moeten hierop bereid zijn en het kunnen bestrijden met het Woord.

Ken het Woord, bemediteer het onder de leiding van de heilige Geest. God heeft ons de gave des geloof gegeven om te geloven en uit te dragen wat Hij ons voorhoudt.

Wij mogen nooit, zoals Gods volk ten tijde van de profeet Samuel: “verlangen te zijn als de anderen”.

Ook niet gaan schreeuwen, zoals ten tijde van de Heer: “wij hebben geen koning, alleen de keizer”(Johannes 19 vers 15b ) Meteen schreeuwden ze: ‘Weg met hem, weg met hem, aan het kruis met hem!’ Pilatus vroeg: ‘Moet ik uw koning kruisigen?’

Wij hebben wel één koning: Jezus, de Christus.

En de Heer zegt:” Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen. (Openbaring 3 vers 11)

AMENZoeken naar

Algemeen