Behoudt het goede

In handelingen hoofdstuk 4:12, leert de Geest, dat de behoudenis slechts in de Heer Jezus is.
Zijn naam Verlosser is ons gegeven. En als wij ons daadwerkelijk willen concentreren op de betekenis van Zijn naam, dan kunnen wij niet anders dan Hem beter kennen.

Aangezien dat wij uit onszelf niets goeds kunnen doen, vooral op geestelijk gebied, helpt de Heilige Geest ons graag.

De Heer Jezus zegt:” Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen”

Dat is voor 100% waar. Daarom heeft de Heer ons de Heilige Geest gegeven, om Zijn woorden verder uit te diepen en ons daardoor een breder inzicht te geven in de inhoud van Zijn Woord en Zijn Wegen.

Wij zijn in dit aardse leven blootgesteld aan alles wat mogelijk is aan goeden kwaad. Het is mogelijk, dat wij als Gods kudde, soms vastzitten aan het tijdelijke - en zo een belemmering vormen voor het eeuwige.

De Heilige Geest is er om ons op te heffen uit het tijdelijke en ons diep geestelijk gericht maken, indien wij willen, dat wil zeggen, standvastig willen zijn.

Terwijl wij het Woord mediterend lezen, herinnert de Geest en helpt aan de toepassing en schenkt meer inzicht.

Tenslotte nog deze vermaning voor u en mij:

“Verblijdt u altijd, bidt onophoudelijk, dank altijd in Jezus naam, doof de geest niet uit, veracht de profetieën niet, toetst alles aan God’s Woord, vermijdt het kwade.”

(1 Tessalonicenzen 5: 16-22.)

Yvette Jack

Zoeken naar

Algemeen