Vrede zij u

Genade was ons toegezegd,
En daarom was het jaar niet slecht,
En ook op geestelijk gebied,
Mochten wij kiezen, waar of niet!

Omdat de Geest ons onderricht,
Kozen wij voor het ware licht,
Om vooral niet te bezwijken,
Voor de slang en zijn praktijken.

God had bijzondere wensen,
Door Zijn liefde voor de mensen,
Het eeuwige leven in Zijn Zoon,
Is onze onverdiende Zoon.

Hij openbaarde na de val,
Dat Hij zich gaf, geheel en al,
En het heeft Zichzelf prijs gegeven,
Om ons aan God terug te geven.

Wij danken God en wachten af,
Om op te staan uit het graf,
En wij hopen en vertrouwen,
Hem in glorie te aanschouwen.Yvette Jack - Duncan

Zoeken naar

Algemeen