Dat God Zijn liefde zo wou schenken

Dat God Zijn liefde zo wou schenken!
Hij de Schepper van het heelal;
Zijn Zoon geboren in een stal?
Het maakt me stil bij het overdenken.

Haal Betlehem voor de geest
Het wekt je op tot dankbaarheid
Tot God die Zich voor ons inzet,
Als je het verslag aandachtig leest.

Liefde in doeken omhult,
Liefde die Zich steeds blijft geven,
Liefde die ons vraagt te streven,
Naar liefde door Hem vervult.

Vrienden, de vele zegeningen
Die ons worden toe- bediend
Door Hem die ons schiep naar Zijn
Beeld, zullen ons blijvend omringen.

God sloot ons voortdurend gade!
Stemt het ons tot dankbaarheid?
Voor de God der eeuwigheid?
Zijn we echt blij met Zijn genade?

Zoeken naar

Algemeen