Vreemdeling op Aarde

Als vreemdeling op aarde,
Geeft God mij alle tijd,
Te leren van de waarde,
Van Zijn barmhartigheid..

De Heer wil mijn ziel helen,
Met wegen die Hij kiest
Trouw, kennis, wijsheid delen
Opdat ik niet verlies.

Hij kent mijn wens en noden,
Snelt mij graag tegemoet,
Vooral als Zijn geboden,
Dankbaar worden begroet.

O ja, ik zal ook falen,
In voor- en tegenspoed,
Christus zal dan bepalen,
Hoe Zijn Geest handelen moet.

Heer, ik heb niets te vrezen,
Bij een voortdurend kruis,
Want het al bewezen,
Dat Gij mij draagt naar huis.

Genade God;s liefde,
Genade zonder grens,
Vergeet eens hoe ik Hem griefde,
Als wispelturig mens.

Yvette

Zoeken naar

Algemeen