Van Kruis naar Kribbe

Vanaf de kribbe tot aan het kruis,
Is de mensheid getekend,
En overal, zeker ook thuis
Weet men wat het betekent.

Van kribbe tot het kruis,
Loopt de weg verschillend,
En wie gelovig loopt naar huis,
Zucht soms, maar is welwillend.

Men struikelt ook van de Kerst naar het Kruis
De weg valt soms zó tegen,
Om niet te spreken van het gespuis,
Maar God zalft met veel zegen.

Wees dankbaar, wees ook zeer verblijd,
Het is Kerst, niet waar?
Bid dan voor iemand die veel lijdt,
Wie weet is het kruis heel zwaar.

Wees dankbaar lieve mensen,
Want God is goed en groot,
Maak kenbaar al uw wensen,
De Heer blijft eeuwig groot.

YvetteZoeken naar

Algemeen