Van Genesis tot Openbaring

Van Genesis tot openbaring
Legt de Heer Zijn wegen bloot
En de Geest, door Zijn verklaring
Belicht de kern voor klein en groot.

Wat zou de mens God kunnen geven
In ruil voor de eeuwigheid?
Een hart dat hunkert naar het beleven
Naar Gods wil in deze tijd.

De mens mag Hem al tastend zoeken.
Terwijl Hij Zich nog vinden laat
Daar de toegang tot Zijn Boeken
Eens voor de mens gestolen staat.

Gods beloften zijn gegeven
Als hoop tijdens de levensloop
Bij het dikwijls overwegen
Ervaart men dat alleen met Hem is er hoop.

Zijn koninkrijk zal komen
Vrede voor groot en klein
Vreugd zal dan eeuwig stromenstrijd zal er nooit meer zijn.

Gebed:
Heer, wij leggen op Uw altaar
Onze nederige gebeden
Ook hopen wij ieder nieuwe jaar
Zeer dankbaar in te treden.

Zoeken naar

Algemeen