Veertig Jaar getrouwd

Door Jezus werd uw huwelijksband
Sterker, en u bleef hand in hand,
Elkaar eendrachtig staven
Door uw jawoord te handhaven.

Uw ja luid uitgesproken
Hebt u nimmer verbroken
en veertig jaar hebt u getoond
Dat God uw liefde heeft beloond.

Veertig jaar naar uw vermogen
hebt u de dingen afgewogen
En samen in Gods heilsverbond
Zijn toch veel dingen afgerond.

Een .dank u , voor de \heilige Geest
Hoort zeker op dit heuglijke feest
Want, veertig jaren heeft, Zijn raad
Richting verstrekt door Woord en daad.

Wat u vandaag ervaart of ziet
Is wat God u beiden aanbiedt
Want in Zijn Zoon bent u een schat
Voor, d’eeuwigheid, PROFICIAT

Gedurende de veertig jaren
Hebt u ook mogen ervaren
Dat uw huwelijksverbond
Slechts in Jezus vrede vond

U hebt samen kunnen leren
Dat zeeën, rivieren, meren
Het getij nooit kunnen keren
Of, de vrede garanderen.
.

U hebt veel om voor te danken
Dankt de Vader, dankt de Geest
Dankt dat Jezus ,u,
Zijn… barmhartigheid bewees.Zoeken naar

Algemeen