Luisteren naar de Heer

Heer wanneer Gij zult aankloppen
Wil ik mij niet meer verstoppen
Want het zou kunnen gebeuren
Dat Gij mij eens zult afkeuren.

Dan is er niemand die nog heelt
Want uw liefde is verspeeld
Dan kunnen wij geen brood meer breken
Al zou ik het knielend smeken.

Leer mij dagelijks naar Uw eis
Te leven op mijn pelgrimsreis
Zo is elk moeite op deze aard
In U , o Heer de moeite waard.

De vijand zal steeds proberen
Uw genade te blokkeren
Toch bereid ik mij voor op Uw koninkrijk
In theorie als in praktijk.

Zoeken naar

Algemeen