Lofprijzing aan de HeerLieve Heiland, Uw verlichting,
Zal elke stukje hindernis
Keren naar de juiste richting
Tot mijn zielsbehoudenis.

Ik ben genomen uit het stof,
Tot stof zal ik wederkeren
Maar bij mijn leven zal elk lof
En aanbidding tot U keren.

Geef dat ik mij altijd begeef,
Tot Uw troon om hulp te vinden
Dan zal Uw Geest die eeuwig leeft
Mijn hart met Uw kruis verbinden.

Zoeken naar

Algemeen