Hij gaf slechts 2 geboden

Hij gaf slechts 2 geboden

Om ons ter zijde de staan
houdt de Heer ons in de gaten
want wij zijn als broze vaten
zonder inspanning stuk te slaan

Hij gaf slechts de 2 geboden
Mattheus 22 vers 37 tot en met 40
voor onze geestelijke gemak
en bovendien als onderdak
Zijn eigen hart voor onze noden.

Het streven is zich te omgorden
met harten aan Hem toegewijd
als kinderen der eeuwigheid
die wij tenslotte moeten worden

Eeuwige , dank U voor de macht
die U, door het geloof toekent
aan iedereen die Hem erkent
als Zoon van God nog steeds verwacht

Yvette Jack

Zoeken naar

Algemeen