Levend WaterMoge God de Albehoeder,
U met het ware Manna voeden,
En met levend Water drenken
Ook het koninkrijk eens schenken.

U bent in Christus uitverkoren,
Omdat u naar Zijn Geest wil horen,
Ik weet dat u Hem zeer bemint,
Omdat Zijn wijsheid u omwindt.

Twijfel nooit wanneer uw ogen,
Zich niet willen laten drogen,
Hij is voortdurend zeer nabij
En fluistert: Mijn zoon, mijn dochter, kom tot Mij.

Moge Hij de goede Herder zijn,
Voor Uw dierbaren, groot en klein,
Mogen zij allen na de reis,
Gelukkig zijn in het Paradijs.

Yvette Jack - Duncan

Zoeken naar

Algemeen