Leven met de HeerDe Heer is mijn Kracht al ben
ik zo zwak.
De Heer is mijn Licht
in tijden van diepe duisternis.

De Heer is mijn Wachter, schenkt mijn
ziel de rust die mij bij het ontwaken ,
vervult met levenslust.
.
De Heer is mijn Strijder , Hij zorgt, dat bij
geestelijk geweld, mijn streven niet wordt
neergeveld.

De Heer is mijn Mond als woorden
mij ontbreken.
De Heer is mijn Verstand en wil
mijn denken kelderen, dan zal
de lieve Heer mij door zijn
Geest ophelderen.

De Heer is mijn Vreugde in
mijn verdriet.
De Heer is mijn Trooster.
Als woorden mij ontbreken,
zal mijn trouwe Heiland
de juiste woorden uitspreken.

De Heer is mijn Herder,
in Hem vind ik rust;
Hij gaat mij VOOR en houdt zo
mijn voeten op het rechte SPOOR.

Zoeken naar

Algemeen