Leg je leven in de handen van de HeerIn de gelijkenis van de tien maagden worden wij eraan herinnerd dat het voorbijgaan van de tijd niet noodzakelijkerwijs betekent dat we daardoor beter gereed zijn voor de komst van de Heer. Maar het zijn alleen degenen die bewust wachten op de Heer, met hun lampen gereed en dat die lampen dagelijks moeten worden bijgevuld met de olie van de heilige Geest. Alleen dan kunnen ze dan groeien in de heiligheid die hen erop voorbereidt om Jezus in vrede en vreugde te ontmoeten. Alleen zij die zonder ophouden bidden om een herleving en reformatie, zullen ervaren hoe hun leven wordt veranderd en zij zullen de transformerende invloed daarvan bemerken als zij het goede nieuws van Jezus voor miljoenen mannen en vrouwen geloofwaardig willen maken. Jezus, echt verwachten en een heilig leven leiden valt samen. En zo zullen we zonder ophouden uitzien naar de dag van de Heer.

De vraag blijft:
Wat voor mensen moeten we dan zijn? Het antwoord blijft een uitdaging voor ons: We moeten een ‘heilig’ en ‘vroom’ leven leiden, een leven dat veranderd is door de kracht van de heilige Geest. In (Psalm 37: 4-8) lezen we het volgende:

4Verheug u in de HERE; dan zal Hij erop toezien dat u alles krijgt wat u nodig hebt en waarnaar u verlangt.
5Vertel alles wat u bezighoudt aan de HERE en vertrouw Hem. Hij zal in alles voor u zorgen.
6Hij zal u openlijk recht verschaffen en uw oprechtheid aan het licht brengen.
7Word stil voor de HERE en verwacht alles van Hem. Wees niet jaloers op de man die slechte plannen beraamt en wie het ogenschijnlijk goed gaat.
8Word niet boos en laat elke vorm van kwaadheid schieten; wees ook nooit jaloers, want dat brengt u van kwaad tot erger.

In andere woorden, Leg je leven in de handen van de Heer. Hij weet wat wij nodig hebben. Hij zal ons nooit teleurstellen. Wij ontvangen alles wat we nodig hebben op de juiste tijd.
Als we onszelf aan de Heer wijden en in ons gebed bij hem pleiten voor een reformatie in ons eigen leven en in dat van de kerk als geheel, zal de heilige Geest zijn werk doen in ons leven en ons voorbereiden op
‘de late regen’ en op de wederkomst van de Heer die voor de deur staat. De Heer klopt aan de deur van onze harten. Zullen wij opendoen of moeten wij nog even erover nadenken?

Dankzij de inwonende kracht van de heilige Geest zal de heiligheid van
Jezus, dan steeds meer en meer in Gods volk in deze tijd worden bespeurd.
Overal zullen er mensen zijn die zich aangetrokken zullen voelen tot zijn eindtijdgemeente, naarmate zij de vruchten van de Geest zien in het leven van degenen die wachten op zijn snel naderende komst.

Laat we dan blijven wachten op de Heer met onze lampen gereed en bijgevuld met olie van de Heilige Geest, want de Heer komt spoedig.

Amen

Zoeken naar

Algemeen