LiefdeGeen mens kan zonder liefde leven,
het grootste gebod is liefde te geven.
Heb God lief en uw naasten,
daartoe moeten we ons haasten..Maar waar is de liefde op deze aarde ?
Stelt men dit nog wel op grote waarde ?
Is er groter liefde tussen moeder en kind?
Worden kinderen niet door ouders bemind ?Als het goed is, hoort dit wel zo te wezen
en hoeven kinderen niets te vrezen.
God, die de grootste liefde is
vertrouw op HEM gewis.Hij wil ook u liefde geven
en u leiden door dit leven.
Ken Hem in al uw wegen
en het zal u zijn tot zegen

Zoeken naar

Algemeen