Ik geloof in Uw leiding HeerIk geloof Heer in uw leiding
Mijn trouw rust op uw beleid
Ook aanvaard ik elk kastijding
Als het pad naar de eeuwigheid
Geef mij ogen die trouw letten
Waar uw voeten gaan of staan
Dan leer ik bergen verzetten
Die mijn levensweg beslaan

Laat het mosterdzaadje komen
In veel harten lieve Heer
Doe het groeien om veel bomen
Te ontwortelen in het verkeer
Aanvaard ook de smeekgebeden
Voor uw kerk de wereld rond
En maak mijn familieleden
Deel van het eeuwig Nieuw verbond

Dank u heer dat ik mag groeien
Door de Geest mij toevertrouwd
Dank u dat Hij zal gaan snoeien
Met het Woord dat mij behoudt.

Zoeken naar

Algemeen