Ik ben de weg de Waarheid en het levenEr is één weg,die uit de diepte leidt,
één hand,die u kan trekken uit het slik
En van doffe wanhoop en van eenzaamheid:
Die hand is Mijn hand en die Weg ben Ik.

Er is één waarheid,die niet wreed verwondt,
en die genade gelden laat vóór recht:
Ik ben de Waarheid,die de Vader zond,
Ik heb de leugen ‘t zwijgen opgelegd.Er is één leven,glanzend als de zon,
waarin gij leven kunt verlost en blij:
Ik ben het Leven,dat de dood overwon;
en wie in Mij gelooft,- hij leeft met MijZoeken naar

Algemeen