IK ben de OpstandingDe Heer Jezus heeft gezegd:
Zijn zegel op Zijn woord gelegd,
“Ik ben, Ik ben, Ik ben
De opstanding, leven, ware brood
Ook overwinnaar van de dood”
Wij wachten tot Zijn wederkeer
Dan weten wij van Hem veel meer.

Blijf gelovig en wees kalm
Wees in Gods hand een tere halm
Hij zal zich nooit vergissen
Tranen, zal Hij afwissen
En wanneer wij gaan ontwaren
Wat wij dachten, te ervaren
Prijzen wij God voor Zijn beleid
Van liefde en rechtvaardigheid!
Niet alleen

U bent werkelijk niet alleen
Want door het geloof is er wel Eén
Die u een schouder biedt
Van Hem mag u best weten
Dat u niet wordt vergeten
En dat Hij deelt in uw verdriet.

Durf nu vooral naar Hem te gaan
En kijk Hem in de ogen aan
Smeek dan: Heer, maak mij sterk
Zijn Geest is ook aanwezig
En houdt zich met u bezig
En doet in u een machtig werk.

Er zullen dagen komen
Die tranen vrij doen stromen
Verdriet kent zielenpijn
U moet zelfs kunnen zuchten
Om de ziel te ontluchten
Het kan en mag zo zijn.

Heb vrede met de Heer en hoop
Wees innerlijk heel stil en loop
Met Hem naar de begroeting
Want Hij die is, zal zijn en was
Ziet u niet graag in zak en as
Eens komt de grote ontmoeting.

Zoeken naar

Algemeen