Ik leg al mijn zonden voor Uw voeten HeerLieve Heer, er wordt veel schade,
Door de zonde aangericht
Daarom dank ik voor genade,
Van een geestelijk inzicht.

Alles waar ik naar zal smachten,
Leg ik voor Uw voeten neer
Biddend zal ik daarna wachten
Op Uw antwoord lieve Heer.

Help mij de weg door U bepaald
Te volgen met een blij gemoed
Dan raak ik zeker niet verdwaald
Omdat ik door U wordt behoed.

Zoeken naar

Algemeen