De beloften van de Heer

Uw beloften hebt Gij zeker,
Voor mijn ogen waargemaakt,
De verzoening voor uw Beker
Heb ik dagelijks gesmaakt.

Geef dat iedere ervaring,
Mij houdt op de rechte pad,
En dat ik elk openbaring,
Koester als een kostbaar schat.

Slechts twee wegen om te kiezen,
Wordt mij dagelijks voorgelegd,
Daar ik nimmer wil verliezen,
Neem ik blij de smalle weg.

Hierbij blijf ik ook geloven,
Dat er eens een tijd aanbreekt,
Van veel vrede zonder kloven,
En uw volk slechts één taal spreekt.

Yvette Jack

Zoeken naar

Algemeen