De Bijbel geeft kracht

Gij zijt de hoop die ons verblijdt
En onze noden blijft verstaan
Gij zijt het die het hart bereidt
Om in het geloof verder te gaan

Als regen die de aarde drenkt
Die droog en dorstig is
Zo voedt het Woord van God de mens
Die koud en duister is.

Zoals een vriendelijk gebaar
Een glimlacht zal verwekken
En geeft het Woord van God veel moed
Om vredig te vertrekken.Zoeken naar

Algemeen