Dankgebed aan onze God

Wij danken de Vader, de Zoon en de Geest
Want jaar na jaar zijn Gods beloften onze volharding geweest.

Wij danken de Hemelse Vader, dat het Woord de wereld rondgaat
En dat de zondaar door het geloof in Jezus Naam opstaat.

Vader, dank U voor Christus mensheid en de betekenis van Zijn lijden,
Door en Zijn verrijzenis.

Dank U Heer Jezus dat U de zonden en de gevolgen hiervan op U hebt genomen
En dat wij mede hierdoor aan het tweede door zijn ontkomen.

Dank U Geest van licht dat U ons wilt aanraken,
En dat wij door Uw invloed, Gods goedheid kunnen smaken.

Vader, wil in de toekomst en zeer in het heden,
Met Christus gerechtigheid zeer velen omkleden.

Voor alles danken wij God in Jezus Naam,
Want Hij heeft ons gered uit de macht der duisternis
En in Zijn koninkrijk gezet.

Dank U dat duizenden geslachten,
Op de wederkomst van Uw Zoon wachten.

Yvette Jack - Duncan

Zoeken naar

Algemeen